ΔΕΚΑ League

Group 2

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα

1η Αγωνιστική – Σάββατο 10/12/2016
Γαλάζιοι 2 28 vs 23 Γκρί 2
Ανθρακί 2 26 vs 18 Κόκκινοι 2
Κίτρινοι 2 30 vs 28 Πράσινοι 2
2η Αγωνιστική – Σάββατο 17/12/2016
Γαλάζιοι 2 18 vs 22 Κόκκινοι 2
Γκρί 2 32 vs 24 Πράσινοι 2
Ανθρακί 2 22 vs 32 Κίτρινοι 2
3η Αγωνιστική – Σάββατο 14/1/2017
Γαλάζιοι 2 33 vs 34 Πράσινοι 2
Κόκκινοι 2 26 vs 38 Κίτρινοι 2
Γκρί 2 18 vs 20 Ανθρακί 2
4η Αγωνιστική – Σάββατο 21/1/2017
Γαλάζιοι 2 32 vs 23 Κίτρινοι 2
Πράσινοι 2 34 vs 29 Ανθρακί 2
Κόκκινοι 2 26 vs 36 Γκρί 2
5η Αγωνιστική – Σάββατο 28/1/2017
Γαλάζιοι 2 20 vs 23 Ανθρακί 2
Κίτρινοι 2 40 vs 22 Γκρί 2
Πράσινοι 2 34 vs 35 Κόκκινοι 2
6η Αγωνιστική – Σάββατο 4/2/2017
Γαλάζιοι 2 32 vs 34 Γκρί 2
Ανθρακί 2 24 vs 22 Κόκκινοι 2
Κίτρινοι 2 25 vs 40 Πράσινοι 2
7η Αγωνιστική – Σάββατο 11/2/2017
Γαλάζιοι 2 35 vs 31 Κόκκινοι 2
Γκρί 2 22 vs 26 Πράσινοι 2
Ανθρακί 2 21 vs 28 Κίτρινοι 2
8η Αγωνιστική – Σάββατο 18/2/2017
Γαλάζιοι 2 35 vs 27 Πράσινοι 2
Κόκκινοι 2 23 vs 34 Κίτρινοι 2
Γκρί 2 27 vs 25 Ανθρακί 2
9η Αγωνιστική – Σάββατο 4/3/2017
Γαλάζιοι 2 28 vs 24 Κίτρινοι 2
Πράσινοι 2 40 vs 26 Ανθρακί 2
Κόκκινοι 2 34 vs 32 Γκρί 2
10η Αγωνιστική – Σάββατο 11/3/2017
Γαλάζιοι 2 24 vs 30 Ανθρακί 2
Κίτρινοι 2 18 vs 20 Γκρί 2
Πράσινοι 2 26 vs 29 Κόκκινοι 2
11η Αγωνιστική – Σάββατο 18/3/2017
Γαλάζιοι 2 34 vs 33 Γκρί 2
Ανθρακί 2 28 vs 18 Κόκκινοι 2
Κίτρινοι 2 16 vs 20 Πράσινοι 2
12η Αγωνιστική – Σάββατο 1/4/2017
Γαλάζιοι 2 18 vs 24 Κόκκινοι 2
Γκρί 2 20 vs 22 Πράσινοι 2
Ανθρακί 2 33 vs 32 Κίτρινοι 2
13η Αγωνιστική – Σάββατο 22/4/2017
Γαλάζιοι 2 25 vs 26 Πράσινοι 2
Κόκκινοι 2 22 vs 24 Κίτρινοι 2
Γκρί 2 19 vs 30 Ανθρακί 2
14η Αγωνιστική – Σάββατο 6/5/2017
Γαλάζιοι 2 20 vs 15 Κίτρινοι 2
Πράσινοι 2 28 vs 29 Ανθρακί 2
Κόκκινοι 2 26 vs 24 Γκρί 2
15η Αγωνιστική Σάββατο 13/5
Γαλάζιοι 2 26 vs 32 Ανθρακί 2
Κίτρινοι 2 26 vs 20 Γκρί 2
Πράσινοι 2 32 vs 22 Κόκκινοι 2
1η φάση Playoffs
Πράσινοι 2 26 vs 16 Ανθρακί 2
Κίτρινοι 2 25 vs 16 Γκρι 2
Γαλάζιοι 2 34 vs 33 Κόκκινοι 2
Ημιτελική φάση 27/5
Πράσινοι 2 47 vs 32 Γαλάζιοι 2
Ανθρακί 2 27 vs 25 Κίτρινοι 2
Γκρί 2 14 vs 16 Κόκκινοι 2
Τελική Φάση 3/6
Πράσινοι 2 0 vs 0 Ανθρακί 2
Γαλάζιοι 2 0 vs 0 Κίτρινοι 2
Γκρί 2 0 vs 0 Κόκκινοι 2
0 vs 0
0 vs 0
0 vs 0
0 vs 0
0 vs 0
0 vs 0

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθ. Ν Η Επ. Άμ. Διαφ.
Πράσινοι 2 25 10 5 441 408 33
Ανθρακί 2 25 10 5 408 386 22
Κίτρινοι 2 23 8 7 405 377 28
Γαλάζιοι 2 22 7 8 408 401 7
Κόκκινοι 2 21 6 9 378 439 -51
Γκρί 2 19 4 11 372 411 -39

Group 3

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα

1η Αγωνιστική – Σάββατο 10/12/2016
Γαλάζιοι 3 34 vs 28 Γκρί 3
Ανθρακί 3 14 vs 16 Κόκκινοι 3
Κίτρινοι 3 23 vs 22 Πράσινοι 3
2η Αγωνιστική – Σάββατο 17/12/2016
Γαλάζιοι 3 34 vs 24 Κόκκινοι 3
Γκρί 3 28 vs 22 Πράσινοι 3
Ανθρακί 3 24 vs 21 Κίτρινοι 3
3η Αγωνιστική – Σάββατο 14/1/2017
Γαλάζιοι 3 24 vs 27 Πράσινοι 3
Κόκκινοι 3 28 vs 12 Κίτρινοι 3
Γκρί 3 40 vs 20 Ανθρακί 3
4η Αγωνιστική – Σάββατο 21/1/2017
Γαλάζιοι 3 28 vs 32 Κίτρινοι 3
Πράσινοι 3 16 vs 18 Ανθρακί 3
Κόκκινοι 3 36 vs 38 Γκρί 3
5η Αγωνιστική – Σάββατο 28/1/2017
Γαλάζιοι 3 33 vs 19 Ανθρακί 3
Κίτρινοι 3 21 vs 22 Γκρί 3
Πράσινοι 3 27 vs 30 Κόκκινοι 3
6η Αγωνιστική – Σάββατο 4/2/2017
Γαλάζιοι 3 33 vs 26 Γκρί 3
Ανθρακί 3 31 vs 32 Κόκκινοι 3
Κίτρινοι 3 22 vs 32 Πράσινοι 3
7η Αγωνιστική – Σάββατο 11/2/2017
Γαλάζιοι 3 24 vs 21 Κόκκινοι 3
Γκρί 3 39 vs 37 Πράσινοι 3
Ανθρακί 3 25 vs 16 Κίτρινοι 3
8η Αγωνιστική – Σάββατο 18/2/2017
Γαλάζιοι 3 38 vs 25 Πράσινοι 3
Κόκκινοι 3 34 vs 27 Κίτρινοι 3
Γκρί 3 32 vs 35 Ανθρακί 3
9η Αγωνιστική – Σάββατο 4/3/2017
Γαλάζιοι 3 33 vs 35 Κίτρινοι 3
Πράσινοι 3 29 vs 26 Ανθρακί 3
Κόκκινοι 3 32 vs 38 Γκρί 3
10η Αγωνιστική – Σάββατο 11/3/2017
Γαλάζιοι 3 32 vs 35 Ανθρακί 3
Κίτρινοι 3 20 vs 17 Γκρί 3
Πράσινοι 3 26 vs 25 Κόκκινοι 3
11η Αγωνιστική – Σάββατο 18/3/2017
Γαλάζιοι 3 37 vs 36 Γκρί 3
Ανθρακί 3 22 vs 16 Κόκκινοι 3
Κίτρινοι 3 21 vs 22 Πράσινοι 3
12η Αγωνιστική – Σάββατο 1/4/2017
Γαλάζιοι 3 19 vs 22 Κόκκινοι 3
Γκρί 3 15 vs 18 Πράσινοι 3
Ανθρακί 3 18 vs 21 Κίτρινοι 3
13η Αγωνιστική – Σάββατο 22/4/2017
Γαλάζιοι 3 30 vs 25 Πράσινοι 3
Κόκκινοι 3 20 vs 30 Κίτρινοι 3
Γκρί 3 30 vs 27 Ανθρακί 3
14η Αγωνιστική – Σάββατο 6/5/2017
Γαλάζιοι 3 31 vs 29 Κίτρινοι 3
Πράσινοι 3 36 vs 29 Ανθρακί 3
Κόκκινοι 3 33 vs 45 Γκρί 3
15η Αγωνιστική Σάββατο 13/5
Γαλάζιοι 3 48 vs 46 Ανθρακι 3
Κίτρινοι 3 34 vs 27 Γκρί 3
Πράσινοι 3 34 vs 24 Κόκκινοι 3
1η φάση Playoffs
Γαλάζιοι 3 32 vs 31 Γκρί 3
Πράσινοι 3 29 vs 30 Κόκκινοι 3
Κίτρινοι 3 26 vs 27 Ανθρακί 3
Ημιτελική Φάση 27/5
Γαλάζιοι 3 41 vs 25 Ανθρακί 3
Γκρί 3 39 vs 37 Κόκκινοι 3
Κίτρινοι 3 32 vs 30 Πράσινοι 3
Τελική Φάση 3/6
Γαλάζιοι 3 0 vs 0 Γκρι 3
Κόκκινοι 3 0 vs 0 Ανθρακί 3
Κίτρινοι 3 0 vs 0 Πράσινοι 3
0 vs 0
0 vs 0
0 vs 0
0 vs 0
0 vs 0
0 vs 0

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθ. Ν Η Επ. Άμ. Διαφ.
Γαλάζιοι 3 25 10 5 478 430 48
Γκρί 3 23 8 7 461 439 22
Πράσινοι 3 23 8 7 398 392 6
Κίτρινοι 3 22 7 8 364 383 -19
Ανθρακί 3 21 6 9 389 418 -29
Κόκκινοι 3 21 6 9 393 321 -38

Group 4

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα

1η Αγωνιστική – Σάββατο 10/12/2016
Γαλάζιοι 4 27 vs 38 Γκρί 4
Ανθρακί 4 32 vs 34 Κόκκινοι 4
Κίτρινοι 4 29 vs 26 Πράσινοι 4
2η Αγωνιστική – Σάββατο 17/12/2016
Γαλάζιοι 4 32 vs 28 Κόκκινοι 4
Γκρί 4 31 vs 29 Πράσινοι 4
Ανθρακί 4 33 vs 32 Κίτρινοι 4
3η Αγωνιστική – Σάββατο 14/1/2017
Γαλάζιοι 4 30 vs 32 Πράσινοι 4
Κόκκινοι 4 26 vs 22 Κίτρινοι 4
Γκρί 4 42 vs 44 Ανθρακί 4
4η Αγωνιστική – Σάββατο 21/1/2017
Γαλάζιοι 4 24 vs 23 Κίτρινοι 4
Πράσινοι 4 71 vs 44 Ανθρακί 4
Κόκκινοι 4 41 vs 31 Γκρί 4
5η Αγωνιστική – Σάββατο 28/1/2017
Γαλάζιοι 4 36 vs 38 Ανθρακί 4
Κίτρινοι 4 44 vs 32 Γκρί 4
Πράσινοι 4 30 vs 26 Κόκκινοι 4
6η Αγωνιστική – Σάββατο 4/2/2017
Γαλάζιοι 4 34 vs 44 Γκρί 4
Ανθρακί 4 30 vs 39 Κόκκινοι 4
Κίτρινοι 4 29 vs 36 Πράσινοι 4
7η Αγωνιστική – Σάββατο 11/2/2017
Γαλάζιοι 4 38 vs 40 Κόκκινοι 4
Γκρί 4 30 vs 24 Πράσινοι 4
Ανθρακί 4 36 vs 27 Κίτρινοι 4
8η Αγωνιστική – Σάββατο 18/2/2017
Γαλάζιοι 4 31 vs 40 Πράσινοι 4
Κόκκινοι 4 31 vs 33 Κίτρινοι 4
Γκρί 4 44 vs 43 Ανθρακί 4
9η Αγωνιστική – Σάββατο 4/3/2017
Γαλάζιοι 4 36 vs 31 Κίτρινοι 4
Πράσινοι 4 37 vs 40 Ανθρακί 4
Κόκκινοι 4 34 vs 47 Γκρί 4
10η Αγωνιστική – Σάββατο 11/3/2017
Γαλάζιοι 4 31 vs 28 Ανθρακί 4
Κίτρινοι 4 40 vs 41 Γκρί 4
Πράσινοι 4 35 vs 23 Κόκκινοι 4
11η Αγωνιστική – Σάββατο 18/3/2017
Γαλάζιοι 4 38 vs 36 Γκρί 4
Ανθρακί 4 33 vs 34 Κόκκινοι 4
Κίτρινοι 4 40 vs 36 Πράσινοι 4
12η Αγωνιστική – Σάββατο 1/4/2017
Γαλάζιοι 4 25 vs 38 Κόκκινοι 4
Γκρί 4 31 vs 36 Πράσινοι 4
Ανθρακί 4 46 vs 44 Κίτρινοι 4
13η Αγωνιστική – Σάββατο 22/4/2017
Γαλάζιοι 4 32 vs 29 Πράσινοι 4
Κόκκινοι 4 14 vs 13 Κίτρινοι 4
Γκρί 4 57 vs 54 Ανθρακί 4
14η Αγωνιστική – Σαββάτο 6/5/2017
Γαλάζιοι 4 44 vs 35 Κίτρινοι 4
Πράσινοι 4 45 vs 26 Ανθρακί 4
Κόκκινοι 4 34 vs 43 Γκρί 4
15η Αγωνιστική Σάββατο 13/5
Γαλάζιοι 4 37 vs 36 Ανθρακί 4
Κίτρινοι 4 38 vs 36 Γκρί 4
Πράσινοι 4 46 vs 43 Κόκκινοι 4
1η φάση Playoffs
Πράσινοι 4 43 vs 44 Γκρί 4
Κίτρινοι 4 16 vs 32 Κόκκινοι 4
Γαλάζιοι 4 37 vs 33 Ανθρακί 4
Ημιτελική Φάση 27/5
Γαλάζιοι 4 43 vs 42 Γκρί 4
Κόκκινοι 4 24 vs 29 Πράσινοι 4
Ανθρακί 4 29 vs 22 Κίτρινοι 4
Τελική Φάση 3/6
Γαλάζιοι 4 0 vs 0 Πράσινοι 4
Κόκκινοι 4 0 vs 0 Γκρι 4
Κίτρινοι 4 0 vs 0 Ανθρακί 4
0 vs 0
0 vs 0
0 vs 0
0 vs 0
0 vs 0
0 vs 0

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθ. Ν Η Επ. Άμ. Διαφ.
Γκρί 4 24 9 6 583 560 23
Πράσινοι 4 24 9 6 552 485 67
Κόκκινοι 4 23 8 7 485 490 -5
Γαλάζιοι 4 23 8 7 495 516 -21
Ανθρακί 4 21 6 9 563 610 -47
Κίτρινοι 4 20 5 10 480 497 -17