Ανακοίνωση ΔΕΚΑ Basket

Η ομάδα μας, έχει διαφοροποιηθεί στο παρελθόν και συνεχίζει να διαφωνεί με την ανάρτηση των ατομικών επιδόσεων – πόντων από μέσα ενημέρωσης και αφορούν σε αναπτυξιακές ηλικίες στο μπάσκετ.
Η δημιουργία εντυπώσεων με σχόλια και αριθμούς (πολλές φορές πλασματικούς) μόνο λανθάνουσα αντίληψη και νοοτροπία καλλιεργεί για την ανάπτυξη του μπάσκετ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑ