Ασφαλιστικό πρόγραμμα σεζόν 2016-17

Η ΔΕΚΑ σας ανακοινώνει πως έχει δρομολογήσει Ασφαλιστικό Πρόγραμμα 12 μηνών με 25€ για περιπτώσεις τραυματισμών-ατυχημάτων.

Με βάση την περσινή μας επιτυχία στη παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε συνεργασία με την Εταιρία “Ευρωπαϊκή Πίστη”, συνεχίζουμε και φέτος να προσφέρουμε το ίδιο πρόγραμμα με τις ίδιες καλύψεις.

Καλύψεις/Παροχές:

  1. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα απο ατύχημα
    • Ανώτατο ποσό παροχής :  1.500 Ευρώ
    • Απόδοση εξόδων :  100%
  2. Νοσοκομειακό επίδομα απο ατύχημα
    • Ποσό ημερησίου επιδόματος : 20 Ευρώ
    • Ανώτατη διάρκεια καταβολής επιδόματος : 30 ημέρες

Το  πρόγραμμα καλύπτει κατόπιν ατυχήματος έξοδα όπως : ακτινογραφίες, έξοδα νοσηλείας συνεπεία ατυχήματος, αναλώσιμα υλικά, φυσιοθεραπείες κτλ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστικό πρόγραμμα απευθυνθείτε στην γραμματεία της ομάδας.